Pomôcka na zmeranie rozmeru vložky

- po vybraní vložky zo zámku vložíte pomôcku do zámku a odčítate rozmer z pomôcky

6,00 €