Spoločnosť P&P Plast pôsobí na trhu od roku 2003. Zameriavame sa na výrobu plastových okien a dverí. Spolupracujeme so spoločnosťou KBE so sídlom v Nemecku, ktorá pôsobí na trhu už 27 rokov. Výroba i prevádzka spoločnosti P&P Plast sa nachádza v Horných Salibách, v okrese Galanta. 
Kovanie Roto NX je najlepšou voľbou. Roto NX je systém kovania pre otváravo-sklopné okná vysokej kvality založený na dlhoročných skúsenostiach, ktorý kladie vysoký dôraz na bezpečnosť, pohodlnosť používania, dizajn, ako aj na dlhú životnosť. Možnosť automatizácie montáže kovania zjednoduší výrobu okien, a vďaka modulárnemu princípu kovania sa dá ľahko upraviť vybavenosť okien podľa rôznych požiadaviek trhu.

Nový KBE systém so stavebnou hĺbkou 76 mm splňuje najvyššie požiadavky, požadované od moderného profilového systému. Úspora energií, ochrana životného prostredia, ochrana pred hlukom a pred vlámaním - aspekty, ktorým skôr nebola venovaná zásadná pozornosť, majú dnes najvyššiu prioritu.