Horné ložisko Roto NX

- vhodné na plastové okná

- pre okná s max. hmotnosťou krídla 130kg

3,00 €